Жылуэнергетика және жылу технологиялары

МНТК

Ғылыми бағыттар

  • Жылу-энергетикалық процестерді математикалық модельдеу мәселелері;
  • Энергетикалық жабдықтардағы жылу беру және гидродинамика;
  • Жылу энергетикасындағы физика-химиялық процестер;
  • Жылумен жабдықтау жүйелерінде энергия мен ресурстарды үнемдеу;
  • Жылу электр станцияларын жаңғыртудың инновациялық технологиялары;
  • Электр станцияларының қазандықтарының экологиялық тазалығын және тиімділігін арттыру.

Секция төрайымы

А.С Бегимбетова., ЖЭБЖИ директоры, PhD докторы, доцент

Тең төраға

О.В Соловьева., – т.ғ.к. физика-математика мамандығы бойынша, КМЭУ, Кәсіпорындарды энергиямен қамтамасыз ету, ғимараттар мен құрылыстар құрылысы кафедрасының доценті

Жауапты хатшы

Л.Р Джунусова., м.ғ.к., кафедра доценті, ИМК