Электр энергетикасы

МНТК

Ғылыми бағыттар

  • Электр энергетикасының тұрақты дамуы үшін Smart Grid енгізу және пайдалану;
  • ЖЭК негізіндегі электр энергетикасы;
  • Электр желілерінің геоақпараттық модельдері;
  • Электрмеханика және электр жетек;
  • Электр станциялары, желілер және жүйелер;
  • Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі энергия мен ресурстарды үнемдеу.

Секция төрағасы

М.А Мустафин., т.ғ.д., ЭМЭЖ кафедрасының профессоры

Тең төраға

В.А.Гаврилов, т.ғ.к., КМЭУ «Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасының доценті.

Жауапты хатшы

М.Б. Жарқынбекова– ЭТ кафедрасының аға оқытушысы