Мақалаға қойылатын талаптар

МНТК

Бөлімдер бойынша мақаланы рәсімдеуге қойылатын талаптар:

 1. Жылу энергетикасы және жылу технологиялары
 2. Электр энергетикасы
 3. Ғарыштық инженерия және робототехника
 4. Телекоммуникациялар және коммуникация техникасы

Конференцияға жұмыс тілдерінің бірінде, көлемі 7 беттен аспайтын мақалалар ұсынылады, мақала  авторларының саны төртеуден аспауы тиіс. аспайтын қатысумен жіберіледі. Мақалалар түпнұсқалық теориялық, әдістемелік және қолданбалы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін көрсетуі керек.

Конференцияның mntk.aues.kz сайтына Word ортасындағы талаптарына сәйкес рәсімделген баяндама мәтінін және сканерленген көшірмесі көшірмесі жүктеледі,  мәтіннің әр бетінің төменгі оң жақ бұрышына барлық авторлардың қолы қойылады.

Баяндама мәтіні Times New Roman шрифтімен рәсімделеді.

Баяндама тезисінің құрамы:

 • MRNTI мемлекеттік рубрикаторы (титулдық беттің сол жақ жоғарғы бұрышында);
 • Баяндаманың тақырыбы (бас әріп, 14-өлшем, қою шрифт);
 • Баяндама авторлары (аты-жөні, 12-өлшемі, қою шрифт)
 • жұмыс орны, авторлардың байланыс деректері (e-mail) (11-өлшемі кегль, қалыпты шрифт);
 • Аннотация (10.өлшемі, курсив);
 • Негізгі сөздер (10 нүкте өлшем, курсив);
 • Баяндаманың негізгі мәтіні (11 өлшем);
 • Қорытындылар;
 • Әдебиеттер тізімі.

Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін, «Антиплагиат» жүйесіндегі тексерістен өтпеген (қайталану 25%-дан аспайтын) немесе белгіленген мерзімнен кейін жіберілген материалдар – қарауға қабылданбайды.

Материалдар 2022 жылдың 10 қыркүйегіне дейін конференцияның mntk.aues.kz сайтына жүктелуі тиіс.

 Қабылданған жұмыстардың авторларынана 10 қазанға дейін тіркеу жарнасын төлеу сұралады. (Сіз конференция веб-сайтындағы жеке кабинетіңізге төлем түбіртегінің сканерленген көшірмесін жүктеп салуыңыз керек).

Үздік баяндамалардың авторларына (тақырыптық бөлімдердің шешімі бойынша) тиісті мақалаларын рецензияланатын «АЭжБУ хабаршысы» журналының № 4 (55) 2022 арнайы шығарылымында жариялауға мүмкіндік береді. Тіркеуге қойылатын талаптармен, Қолжазбалар мен ілеспе құжаттарды тапсыру мерзімдерін  http://vestnik-aues.kz журналының веб-сайтынан біле аласыздар.

Бөлімдер бойынша мақаланың рәсімдеуіне қойылатын талаптар:

 1. Өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік
 2. Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету
 3. Әлеуметтік-экономикалық және саяси даму
 4. Математикалық үлгілеу және басқару жүйелері
 5. Ақпараттық технологиялар және киберқауіпсіздік
 6. Білім экономикасы жоғары білімнің инновациялық даму факторы ретінде

Баяндама мазмұны конференцияның тақырыптық бағытына сәйкес болуы керек сондай-ақ, белгілі бір жаңалығының  және ғылымның қызығушылығын тудыруы тиіс.

Мақаланың көлемі Microsoft Word бағдарламасында терілген 4 – тен 6 бетке дейін, шрифті – Times New Roman, өлшемі – 14 пт, жоларалық интервалы кем дегенде 18 пт; пішімдеуі – ені бойынша; жоғарғы шеттері – 2,5; төменгі – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы-2 см  болуы керек.

Дәйексөз көздеріне сілтемелер мақаланың соңында ГОСТ Р 7.0.100-2018 сәйкес келтірілген (https://www.prlib.ru/gost_7_2018).

Үздік баяндамалардың авторларына (тақырыптық секциялардың шешімі бойынша) ЖАК тізбесіне кіретін «Жоғары оқу орындарының хабарлары.  Энергетика мәселелері»  ғылыми-техникалық және өндірістік журналында және «Қазан мемлекеттік энергетика университетінің хабаршысы»  журналында тиісті мақалаларды жариялау  мүмкіндігі ұсынылады.