Радиотехника, электроника және телекоммуникация

МНТК

Ғылыми бағыттар

  • Телерадио хабарларын тарату желілері мен жүйелері;
  • Байланыс, навигация және басқару жүйелері мен құрылғылары;
  • Телекоммуникациядағы заманауи ақпараттық технологиялар;
  • Телекоммуникациялық желілер және коммутациялық жүйелер;
  • Телекоммуникация операторының деректерін талдауда машиналық оқыту;
  • Радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі.

Секция төрағасы

Байкенов Әлим Сергеевич т.ғ.к., ТКИТ кафедра профессоры.

Тең төраға

В.А.  Касимов, т.ғ.д., КМЭУ доценті

Жауапты хатшы

Шенер Анар Викторовна, ТКИТ кафедрасының оқытушысы.