Өндірістік және экологиялық қауіпсіздік

МНТК

Ғылыми бағыттар

  • Қоршаған ортаны қорғаудың жағдайы мен проблемалары және оларды шешу жолдары;
  • Технологиялық процестердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі;
  • Еңбек қауіпсіздігін басқару жүйесі.

Секция төрағасы

А.А. Абикенова ,т.ғ.к., доцент,  ИЭЕҚ кафедрасының меңгерушісі

Тең төраға

Е.Р Зверева., профессор КМЭУ,  бас ғылыми қызметкері

Ғылыми бағыттар

Жауапты хатшы

Ф.Р Жандаулетова ИЭЕҚ, кафедрасының профессоры.