Математикалық үлгілеу және басқару жүйелері

МНТК

Ғылыми бағыттар

  • Технологиялық процестерді автоматтандыру (энергетикада, мұнай-газ өнеркәсібінде, металлургияда, машина жасауда және т.б.);
  • Математикалық және компьютерлік үлгілеу;
  • Басқарау теориясы;
  • Интеллектуалды басқару жүйелері;
  • Цифрлық технологиялар және смарт өндіріс.

Секция төрағасы

С.С. Жүсіпбеков т.ғ.д., AБ кафедрасының профессоры

Тең төраға

Ю.В Торкунова. КМЭУ «Цифрлық технологиялар және экономика институты» институтының кафедра меңгерушісі

Жауапты хатшы

Ш.К. Адилова, «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының аға оқытушысы.