Ғарыштық инженерия және робототехника

МНТК

Ғылыми бағыттар

  • Басқару жүйелері, ғарыштық навигация және байланыс;
  • Ғарыштық және арнайы электронды аспаптар жасау;
  • Шағын ғарыш аппараттары: өндіру, пайдалану және басқару;
  • Қолданбалы математика, механика;
  • Қазіргі заманғы ГАЖ-технологиялары және жерді қашықтықтан зондтау әдістері;
  • Мехатроника және роботтехникалық жүйелер.

Секция төрағасы

Қ.А. Әліпбаев PhD, ТҒИИ директоры

Тең төраға

О.В. Козелков кафедрасының меңгерушісі КМЭУ «Аспап жасау және мехатроника»  

Ғарыш бағыты бойынша жауапты хатшы

А. Совет «ҒИ» кафедраның аға оқытушысы

Робототехника бойынша жауапты хатшы

Т. Қалқабекова оқытушысы «ЭР» кафедрасының