Еуразияның қоғамдық-саяси және мәдени дамуы

МНТК

Ғылыми бағыттар

  • Жаһандану және трансформациялық процестер: әлеуметтік-экономикалық және саяси даму;
  • Еуразиялық интеграция: бағыттары, жетістіктері мен проблемалары;
  • Жаңа заман тарихының өзекті мәселелері: зерттеу мәселелері және жаңа ашылулар;
  • Рухани-мәдени құндылықтар жүйесі: жастарға көңіл бөлу.

Төраға

Б.Ж Қабдушев., т.ғ.к., АЭжБУ доценті, ЭП кафедрасының меңгерушісі

Тең төраға

О.Б. Януш, ҚМЭУ ғылыми жұмыстар жөніндегі каф. меңгерушісінің орынбасары

Жауапты хатшы

Д.Б.Рыскилдинова ЗП кафедрасының аға оқытушысы