Білім экономикасы жоғары білім берудің инновациялық даму факторы ретінде

МНТК

Ғылыми бағыттар

  • Жоғары инженерлік білім мазмұны мен сапасы;
  • Жоғары білім берудегі оқытудың инновациялық технологиялары;
  • Білімге негізделген қолданбалы инновациялық экономика;
  • Жаратылыстану ғылымдары, оқыту әдістемесі және цифрлық білім беру: тиімді интеграцияның дамуы.

Секция төрағасы

Р.К Сатова., э.ғ. д., профессор, БАҚБИ директоры

Тең төрағасы

Ю. С. Валеева, к.э.ғ.  кмғқ «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» кафедрасының доценті.

Жауапты хатшы

Л.С Нұрмұратова., БАҚБИ маманы.